Този сайт използва бисквитки, за да подобри предлаганите услуги.

Софтуер по заявка

Когато вашата дейност е специфична и стандартните софтуерни решения не могат да изпълнят Вашите изисквания - Вие се нуждаете от поръчков софтуер разработен специално за Вас. Като наш клиент Вие ще получите от нас именно софтуера от който се нуждаете.

Ние създаваме съвременни програмни продукти за управление на бизнеса на базата на технологията "Клиент/Сървър".

Нашата цел е създаването на бързи и надеждни приложения за кратки срокове, удовлетворяващи потребностите и изискванията на клиента. Постигаме това, чрез натрупания дългогодишен опит и екипна работа в процеса на проектиране, разработване и тестване на софтуер. Усилията ни са насочени към създаване на качествени решения, които да се ползват интуитивно и с лекота от хора в различни сфери, а не само от ИТ специалисти. Технологиите, които ползваме за разработката на софтуер осигуряват гъвкавост и възможности за бъдещо развитие на приложенията.


Нашите клиенти могат да разчитат, както на стандартизирани, така и на индивидуално разработени решения за изпълнение на техните изисквания.


Нашият подход

Осигуряване на подходящото решение за Вашите нужди и помощ, за да извлечете максимална полза от Вашата инвестиция в дадена технология. Ето какво предлага методиката на МИТ 98 за процеси, проектирана за основани на решения проекти. Този процес е обозначен като текущ цикъл, за да бъде сигурно, че всеки проект съответства на Вашите дългосрочни бизнес цели. Методологията на процесите ни се състои от следните фази:


1. Планиране на проекта

При всички проекти е необходимо обмислянето на ключови проблеми и цели за бизнеса с цел начертаване на правилната стратегия. За да бъде постигнато това, се провеждат срещи и дискусии с ключови заинтересовани страни в дружеството. Освен това е необходимо подготвеността на една фирма за технологични промени да се обсъди много преди имплементирането.


2. Проектиране и одобрение от клиента

Щом са поставени целите на проекта, обхватът е добре дефиниран и е съставен график, започва фазата на проектиране. Избират се решения, които отговарят на целите на проекта, като на този етап се влага значително творчество. Могат да се повдигат допълнителни въпроси. Крайният резултат трябва да бъде ефективен дизайн на проект, който да включва всички функции описани от клиента. При получаване на одобрение от страна на клиента проекта преминава към следващата фаза.


3. Изработване и тестване

Навременното избиране на изпълнител-доставчик на софтуер, хардуер и периферни устройства, е изключително важно, за да се спази графикът на проекта. Преференциалните отношения на МИТ 98 с нашите търговци, в съчетание с ефективните ни процеси на доставка, осигурява доставянето на продукти за Вашата фирма по график, в точния момент. Интегрирането на нови приложения и системи изисква да бъдат взети предвид както човешките, така и техническите фактори във Вашата организация. Широкият личен опит на МИТ 98 поражда ефективен и гладък процес на интегриране. Разделянето на етапи и тестването осигурява гладко стартиране, като намалява въздействието върху бизнес операциите.


4. Пускане в експлоатация, тестване в реални условия и поддръжка

След пускането на продукта в експлоатация е възможно да възникнат сривове или грешки в процеса на работа. Възможни причини за това са липсата на съвместимост на софтуера с други приложения, операционната система (или нейната версия), средата и вида устройство, на което се ползва.  Всеотдайният екип в МИТ 98 се грижи да получавате необходимата Ви поддръжка и помощ, тогава, когато са Ви необходими. Нашите договори за поддръжка винаги са скроени така, че да отговарят на Вашите изисквания, с цел максимална стойност и гъвкавост. Можете да разчитате, че със своите задълбочени познания и експертно ниво нашият екип от високо квалифицирани специалисти ще допълва уменията на собствения Ви персонал.Изпращайте вашите въпроси на info@mit98.com