Този сайт използва бисквитки, за да подобри предлаганите услуги.

Общи условия

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт.

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "МИТ 98" ООД (наричан по-долу mit98.com), от една страна, и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.mit98.com (наричани за краткост "сайт"), от друга страна.

Тези условия обвързват всички потребители на онлайн магазина Mit98.com.


II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

"МИТ 98” ООД е дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Кочо Честименски” 48 и ЕИК по БУЛСТАТ: 112602827 и ИН по ДДС: BG112602827.

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Регистрацията на потребителски профил в Mit98.com не е задължителна, за да използвате сайта, да правите поръчки или да задавате въпроси посредством предоставените форми за контакт.

За да използвате пълните предимствата на потребителски профил в Mit98.com обаче, първо трябва да регистрирате такъв. С него ще получите възможност да извършвате по-лесно  заявки за закупуване на предлаганите в Mit98.com стоки без последващо потвърждение от нас по телефона, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание, опция за запазване на продукти в списък с желания, за да следите по-лесно тяхната цена, да оставяте отзиви в сайта, да се възползвате от специални промоционални предложения и т.н.

 

При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-поща и телефон за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

 

IV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос, който взимаме под внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и винаги действаме в съответствие с Общия регламент относно защитата на данни (Регламент 2016/679), Закона за защита на личните данни(ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Работната група по чл.29 (след 25.05.2018 г.- на Европейския комитет по защита на данните) .

Mit98.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Mit98.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт, е под закрилата нa Регламент 2016/679. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Mit98.com използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

IV.1. Данни, предоставени от Вас

 По правило, не се изисква разкриването на лични данни за използването на нашите онлайн услуги. Ако в рамките на нашите онлайн услуги се събират лични данни (име, пощенски адрес или имейл адрес), това се прави, доколкото е възможно, на доброволен принцип. Ако, например, искате да получите бюлетина, предлаган на нашия уебсайт, ние изискваме Вашия имейл адрес, както и информация, която ни позволява да проверим, че сте притежателят на посочения имейл адрес.

IV.2. Автоматично събирани данни 

От съображения за сигурност на данните и с цел оптимизиране на удобството при ползване на нашите онлайн услуги, събираме и нелични данни. Съхраняват се следните нелични данни: използваният интернет браузър; операционната система; името на домейна на уебсайта, който последно сте посетили, преди да получите достъп до нашия уебсайт; броят на посещенията и средното време, прекарано на нашия уебсайт, както и страниците, които сте посетили.

Такива автоматично събирани данни не са свързани с данни от други източници,Въпреки това, запазваме правото си да проверяваме такива данни, в случай че се появят конкретни индикации за незаконното им ползване.

IV.3. Бисквитки

Сайта използва "бисквитки" за ваше удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката.

Можете да настроите Вашия браузър или поверителността/защитата на мобилните си устройства, така че да бъдете уведомявани всеки път, когато на устройството ви е изпратена бисквитка, за да можете да изберете дали да разрешите използването на „бисквитки” за всеки отделен случай. Можете също да деактивирате приемането на „бисквитки” само в определени случаи или по подразбиране и да активирате автоматичното изтриване на копия при всяко затваряне на браузъра. Следва обаче да имате предвид, че някои функции на нашите онлайн услуги може да не са напълно достъпни, ако деактивирате „бисквитките”.

IV.4. Използване на лични данни 

По принцип предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от нас само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

  • Предоставяне, подобряване и поддръжка на нашите онлайн услуги: Това включва анализи на данни, идентифициране на тенденциите в използването, както и изчисления и статистически данни за моделите на потребителски достъп.
  • Маркетинг: Вашите лични данни ще се използват само за маркетингови цели, като например проучвания, томболи или други рекламни кампании, и то само в случай, че сте се съгласили с това. В този случай Вашите данни ще бъдат съхранявани за срок от  1 години след последния контакт, освен ако на друго основание не е законово допустим по-дълъг срок за съхранение. Вашето съгласие да използваме Вашите лични данни за маркетингови цели може да бъде оттеглено по всяко време. За подробности вижте точка IV.5.
  • Изпращане на Бюлетин: В случай, че попълвате уеб формуляра, за да се регистрирате за нашия Бюлетин, използваме предоставените от Вас данни единствено, за да удостоверим, че Вие сте собственикът/притежателят на посочения имейл адрес и искате да получите Бюлетина, за да създадем списък на имейлите и да анализираме използването на нашия Бюлетин. В този случай Вашите данни ще се съхраняват за период от 1 години след прекратяване на абонамента, освен ако на друго основание не е законово допустим по-дълъг срок за съхранение. Вашите данни ще бъдат използвани от нас за допълнителни цели само ако сте се съгласили за това.
  • Поръчване на отчети или други информационни материали: В случай, че поръчвате отчети или други информационни материали от нас, предоставената от Вас лична информация се използва единствено за обработка на поръчката Ви и впоследствие ще бъде съхранявана за максимален период от една година след последната заявка. За изпълнението на поръчки може да използваме услугите на трети страни, на които предаваме Вашите данни единствено с цел изпълнение на Вашата поръчка. Ние използваме предоставените от Вас лични данни за допълнителни цели, само ако сте ни дали Вашето съгласие.
  • Използване на формуляр за контакт: В случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето на обработване на запитването и максимален период от 1 година приключване на обработката, освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини.

 IV.5. Предоставяне и разкриване на Вашата лична информация

В зависимост от вида услуги, които сте поискали (например обаждане, поръчка, заявка за услуги, информация и т.н.), Вашите данни могат да се обменят с трети страни, участващи в изпълнението на поръчките (напр. дружества, осъществяващи поръчки по пощата, банки и др.) . Възможно е да сме задължени да предоставим лични данни, за да отговорим на законовите изисквания или да приложим права и споразумения.

  • Предоставяне на данни на трети страни: За изпълнението на определени поръчки и за предоставянето на определени услуги ние работим с външни доставчици (например спедитори). Такива доставчици имат право да използват или да предоставят събраните и обработвани от нас данни само за изпълнение на поръчката, направена от МИТ98 ООД.
  • Използване на данни в рамките на Фирмата:  Възможно е да използваме Вашите лични данни в рамките на  МИТ98 ,  в съответствие с тази Декларация за поверителност. Насоките и процедурите на фирмата за защита на личните данни са разработени така, че да осигурят еднакво високо ниво на защита на данните във всички страни, в които работим.(в момента работим само в Република България).
  • Спазване на законодателството и задължения: Ние ще предоставим Вашите лични данни(ако е наложително), за да (i) приложим или спазим закон, регламент, заповед, издадена от публичен орган или задължителни мерки, (ii) открием и предотвратим заплахи за сигурността, измами или други злонамерени дейности, (iii) защитим и/или приложим правата и правата на собственост на МИТ98  или на трети лица и (iv) защитим правата и личната сигурност на нашите служители и на трети лица.

 

IV.6. Право на информация, право на отказ и изтриване на Вашите лични данни 

Вие имате право да поискате информация в писмен вид за съхраняваните от нас Ваши лични данни. Освен това във връзка с използването на личните Ви данни имате право на коригиране, заличаване/изтриване, потискане или ограничаване на обработката, както и правото да подадете жалба до органа за защита на данните. Моля, отправяйте тези искания, както и всички други въпроси до звеното за контакт.

 

Ако сте се абонирали за нашия бюлетин, можете да анулирате абонамента си, като кликнете върху линка за отказ - Прекратяване на абонамента. Ако желаете да оттеглите съгласието си за съхранение или използване на Вашите данни, можете, разбира се, също да ни изпратите имейл на office@mit98.com .

 

IV.7. Сигурност на данните 

МИТ98  използва голямо разнообразие от мерки за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация, ние се съобразяваме с изискванията на Рагламент 2016/679.


Личните данни, които Mit98.com получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Mit98.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Mit98.com, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя, но съобразено със законовите норми.V. ПОРЪЧКА

Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително да регистрирате потребителски профил. Поръчването на определена/и от потребителя стока/и се извършва по няколко начина:


- чрез бутона "Поръчай" на страницата на всеки продукт или чрез бутона "Поръчай" на страница със списък от продукти. Тези бутони добавят избрания продукт в потребителската кошница, след което потребителят има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката. При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, както и да се възползва от допълнително намаление, ако разполага с код за отстъпка или друг промоционален код. Потребителят може да завърши поръчката с вече регистриран потребителски профил, да регистрира нов профил или само да попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, e-поща, телефон, адрес, както и да избере начина на плащане. След финализирането на поръчката и изпращане на така направената заявка, на посочения e-поща ще бъде изпратено потвърждение със записа на въведената информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и други) потребителят ще бъде уведомяван от наш оператор по е-поща или телефон за наличността на поръчания артикул и ако няма такава в момента той може да ви предложи сходен такъв и при одобрение от вас ще пристъпим към изпълнение на поръчката, като статуса на текущата, както и на предишни поръчки, потребителят може да следи и от своя потребителски профил в Mit98.com, ако e използвал такъв.

- по телефона – (034) 441 245, 888 542 654. Потребителят прави заявка за поръчка на някой от посочените телефони за избраните от него стоки, като предоставя на оператора на Mit98.com необходимите данни за извършване на доставката (име на получател, адрес на доставка и т.н.) и други специални изисквания за изпълнение на поръчката, ако има такива. 

Поръчките и запитванията от страна на клиентите се обработват от операторите на Mit98.com в рамките на работното време, обявено в раздел Контакти.

 

VI. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са крайни и включват всички данъци и такси и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчаните стоки може да бъде добавена и такса за доставка, в зависимост от избраните от клиента продукти. Списък с продуктите, на които не се добавя такса за доставка, може да бъде разгледан тук.

Mit98.com има правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява потребителите за това. При допусната техническa грешка при публикуване на цените Mit98.com има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя и в такъв случай Mit98.com се задължава да върне предварително заплатената от клиента сума, ако има такава.


VII. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини: 

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок и може да ви предложим подобен или сходен по цвят и вид продукт, който трябва да бъде одобрен от вас.

2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.

3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

4. Липса на телефон за контакт с потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.


VIII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

2. Плащане по банков път: Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от Mit98.com банкова сметка; при получаване на стоката не дължите плащане на куриера.

IBAN: BG24CECB97901026804600, Банка: ЦКБ АД

 

IX. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Всеки потребител (ако е физическо лице) има право да върне закупената от него една или повече стоки в рамките на 14-дневен срок от датата на получаването им, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането. В случай, че те не са употребявани и не е увредена целостта на опаковката им и имат запазен търговския вид (налични са и фабрично закрепени всички етикети, стикери и сертификати и подаръчни кутийки, ако е имало такива!), в който е получена и са спазени условията по чл.55 от ЗЗП.

Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при Mit98.com. Върнатата стока трябва да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура, сертификат за качество и др. 

Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към Mit98.com са за сметка на клиента, като негово право е да избере дали да я донесе лично в магазина или да я изпрати по куриер. Адресът на магазина е посочен в раздел Kонтакти. 

Mit98.com възстановява по банков път в пълен размер сумите, получени от потребителя, включително разходите за доставка до адреса на потребителя (ако са били начислени такива), не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по реда описан в чл. 52 от ЗЗП.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатенaтa от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от Mit98.com. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Mit98.com. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 календарни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.


При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. 

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. 

 

X. ЗАСТРАХОВКА НА ПРАТКИТЕ

Mit98.com застрахова за своя сметка изпратените пратки до размера на обявената стойност на съдържанието.

Задължение на клиента (получателя) е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането. 

Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът (получателят на пратката) е длъжен да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на Mit98.com за завеждане на рекламацията. Mit98.com се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.


XI. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.


XII. ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

Всички стоки, предлагани в Mit98.com, са с гаранция определена от производителя на дадената стока.

  

XIII. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Mit98.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети вкл., но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация Вие поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

XIV. ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от Mit98.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1.  Името и адресът ни – „МИТ 98” ООД , гр. Пазарджик ул. Есперанто 2.

2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

3. Цената на стоките е крайна и е на страниците за представяне на съответния продукт.

4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

5. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

 

 

 

Дата на актуализация на Общите условия: 20.05.2018 г.